CheckJava7();


   


 
Lønkladder
 

Vi har fået følgende besked fra KM:

December 2017:
Forudløn og bagudløn ligger i to forskellige mapper.

For de forudlønnede ligger kun lønsedler, overførselslisten samt en oversigt over evt. boligvarmebidrag.
De øvrige rapporter vil blive leveret i løbet af januar.

I slutningen af januar forventes den nye rapportpakke at være klar.

Bogføringsbilag vil første gang blive leveret ultimo januar 2018. For de forudlønnede vil der på et tidspunkt blive leveret både det manglende bogføringsbilag fra december lønkørslen og bogføringsbilaget fra januar lønkørslen.


 
 
 
Kalender system

Tilmelding til
elektronisk dødsanmeldelse

Se vejledninger for digital dødsanmeldelse her

Se kirkeministeriets skrivelse om eletronisk dødsanmeldelse her.

 
Kalender system
Hjemmeside system der gør det nemt og billigt at have og vedligeholde en hjemmeside.
Pris dyreste løsning 413,-kr. pr. måned med telefonsupport.


 
 

 

 

Velkommen til Skovbo Data

Skovbo Data leverer systemer til alle områder indenfor kirkesektoren samt regnskabssystemer til vandværker, grundejerforeninger samt små og mellemstore virksomheder.

Alle vores regnskabssystemer har mulighed for udskrivning af fakturaer, debitor/kreditor bogholderi samt integration til e-Boks.
Ligeledes har alle systemer mulighed for tilknytning af telefonisk- eller mail hotline.

Skovbo Data har endvidere et servicebureau, som tilbyder at føre regnskab for alle kundetyper incl. lønregnskab. Priserne er gradueret efter hvilken typer service den enkelte kunde ønsker varetaget.