Alle virksomheder har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år.
Formålet med en APV er at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige
arbejdsmiljøproblemer, og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.

I samråd med jer, bliver vi enige om en spørgeramme, så vi kan kortlægge arbejdsmiljøet præcist. Dette er en
vigtig proces. Vi leverer aldrig pakkeløsninger, men tilpasser os jeres behov. I en typisk APV indgår følgende:

 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Social kapital
 • Arbejdsulykker og risiko
 • Sygefravær og helbred
   

Hvorfor kan vi ikke bare selv lave en arbejdspladsvurdering?
Det er ikke altid en fordel selv at være involveret i det menighedsråd eller den kirke, man vurderer. Man kan være blind over for problematikker i arbejdsmiljøet, og det kan være svært for medarbejderne at give udtryk for deres oplevelser over for en fra en kollega. Ved at uddelegere opgaven bliver en ellers kompliceret proces med lovkrav, metodeovervejelser, databehandling og prioritering gjort overskuelig. Vi kommer altid ud på jeres virksomhed og præsenterer resultatet i menighedsrådet eller på selve kirkegården. På den måde sikrer vi, at I bliver hjulpet så godt i gang med den videre proces som muligt.

Opfølgning på APV
Når man gennemfører en APV bør man man følge op på sine handlingsplaner. Vi tilbyder forskellige opfølgningsmuligheder:

 • Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde/menighedsrådsmøde. Vores konsulent kan fungere som rådgiver og sparringspartner både i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt som deltager på efterfølgende møder. Skovbo Data kan som rådgiver sikre, at handlingsplanerne ikke drukner i de øvrige daglige opgaver, men bliver fulgt til dørs
 • Afholdelse af Workshop/seminar. En APV kan kaste lys over mange forskellige problemer i arbejdsmiljøet. Nogle kan løses ved at skifte en lampe eller købe en ny stol. Men andre problemer kan være af mere kompleks karakter. Eksempelvis kan der vise sig problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. i relation til ledelse eller samarbejde, som kræver handling. Her tilbyder vi at afholde workshops eller seminarer for de medarbejdergrupper, der måtte opleve problemerne. Som ekstern partner er vi neutrale og kan derfor bedre facilitere den proces, det er at arbejde med problemer af mere følsom eller tabubelagt karakter
 • Mange kunder er glade for opfølgning oftere end med de lovpligtige tre års mellemrum.
 • Kurser indenfor stress og trivsel i samarbejde med eksternt firma.
 • Skovbo Data
 • Industrivænget 18
  4622 Havdrup

 • CVR nummer: 66 81 07 12