Havdrup d. 12. april 2019
 

Digital dødsanmeldelse
Nu har næsten alle (94% er tilmeldt) fået digital dødsanmeldelse og langt de fleste har stor glæde af det i dagligdagen. Har I fået det, men er i tvivl om brugen, er I meget velkomne til at kontakte os eller se mere i vore vejledninger her.

N.B. Husk altid at bruge den lille knap efter ”Ref”, så de begravede bliver sat korrekt ind på gravstedet.
Brug ikke indtastning af CPR-nummer, da dette kan give forkert sammenknytning med digital dødsanmeldelse.


Vi vil gerne opfordre de sidste kirkegårde til at få tilmeldt jer, så I også undgår at forbryde jer mod GDPR (den nye EU persondata forordning, der kan udløse store bøder til kirken).
Tilmelding her…

Arbejdstilsynet -Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
Øget fokus på kemisk risikovurdering samt på oplæring og instruktion.
Arbejdstilsynet oplyser, at når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugs-anvisninger bliver ophævet den 1. juli 2019, vil der i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som virksomhederne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på virksomheden.

Den kemiske risikovurdering/APV for stoffer og materialer skal være skriftlig og tilgængelig for medarbejderne.
Arbejdsgiveren skal indhente sikkerhedsdatablade fra leverandøren og sikre, at de ansatte og deres repræsentanter har adgang til sikkerhedsdatabladene og en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen.

Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre en kemisk risiko for medarbejderen.

Skovbodata kan hjælpe jer med at opfylde de nye krav omkring kemisk apv, samt en elektronisk løsning på Apb (arbejdspladsbrugsanvisninger) så i altid er opdateret.

CPR-nummer
Husk at gravste dsejerne har pligt til at oplyse CPR-nummer til kirken. I vil have stor fordel af at få CPR-nummeret til både adressevedligehold men også i høj grad i E-Boks systemet, hvor man så kan sende breve ned til 2,50 kr. incl. moms pr. forsendelse.

Brugeroplysninger
Du har selv ansvaret for tilretning af brugeroplysningerne (brug rediger profil i hovedmenuen) Der logges fra vores side hvem og hvornår en bruger har været inde i systemet. Derfor er det af stor vigtighed, at alle brugere får udfyldt ALLE profil oplysninger:

  • brugernavn (Navn på den der logger ind)
  • fulde navn
  • e-mail
  • telefonnr.

Det er forbindelse med GDPR ikke lovligt at dele login til systemet. Dette ødelægger sporbarheden og åbner mulighed for uautoriseret adgang til systemet, hvilket kan medføre store bøder til kirken.

Af hensyn til vores eget regnskab, vil det være dejligt med en mail, så vi ikke opkræver jer forkert eller sender regningen til en tidligere ansat, når der er udskiftning af brugere i systemet.

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online eller udskriv nyhedsbrevet her


2020 © Skovbo Data.