Havdrup d. 30. september 2020

Kære @Navn@

Nye abonnementspriser i 2021
 

Med virkning fra 1. januar 2021 regulerer vi abonnementsprisen for kirkegårdsmodulet.

Abonnementsgrundlaget bliver ændret til, at abonnementet på kirkegårdsmodulet fremover vil blive beregnet på baggrund af tilmeldte kirkegårdsnumre/GIAS-numre på de enkelte konti.

Baggrunden for dette er, at vi konstaterer et stigende antal sammenlægninger af kirkegårde under de fælles menighedsråd. Vi tilpasser os derfor vores aftalegrundlag til den ændrede praksis.

Fakturering af abonnement efter ændret grundlag sker med virkning fra 1. januar 2021. Dog vil kirkegårdsmodulet ikke blive pristalsreguleret i 2021, men fastholdes til kr. 2.259,- per kirkegårdsnummer/GIAS-nummer per år.  

Kortmodul bliver billigere
Vi glæder os over, at tilslutningen til kortmoduler er øget. Vi benytter derfor muligheden for en prisreduktion på modulet, så også mindre kirkegårde kan få fordel af løsningen. Kortmodulet bliver derved billigere, idet abonnementsprisen sættes ned fra kr. 2.259,- ekskl. moms til kr. 2.100,- ekskl. moms.

Fremover sker afregning af kortmodulet ligeledes på baggrund af tilmeldte kirkegårdsnummer/GIAS-nummer på en konto.

De øvrige moduler bliver i 2021 reguleret med vanlig prisregulering i forhold til gældende indeks.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på sd@skovbodata.dk.


Venlig hilsen

Skovbo Data

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online eller udskriv nyhedsbrevet her


2021 © Skovbo Data.