Havdrup d. 20. april 2018
 

STATUS: Vi håber at kunne indlæse lønfilerne tirsdag d. 24/4-2018. Der er dog konstateret fejl i data for januar og februar måned. Vi afventer nu rettede løndatafiler fra KM, så ovenstående dato kan risikere ikke at kunne holde.

Ved indlæsning af lønkladde vær opmærksom på følgende:

Det vigtigt, at CVR-nr. er udfyldt i stamoplysninger (se Regnskab – Stamoplysninger – Opsætning af regnskab –Detaljer).

Indlæsning af lønfilen foregår ligesom vi plejer, vi skal dog ikke angive bogføringsdato mere, da forudlønnede automatisk sættes til den 1. næste måned og bagudlønnede til sidste dag i denne måned. Vi skal selvfølgelig angive bilagsnr. Hvis ikke I har nogen lønfiler, skal I selvfølgelig kontakte os.

Modsat hvad vi kan have sagt tidligere, kommer lønnen ikke igennem det formåls filter der eventuelt er opsat i posteringskladden. Så al formålskontering skal ske i lønsystemet. Hvis man ikke har gjort det endnu er der to muligheder:

Hvis man retter i lønsystemet fra 1. januar, vil der blive omposteret for hele året når næste lønfil hentes ind.

Hvis man retter i lønsystemet fra dagsdato vil de næste lønfiler blive rigtige men så skal man selv ompostere for de første 3 måneder.

Vi anbefaler at gøre det i lønsystemet fra den 1. januar.

Medarbejdere der ikke er formålskonteret, vil blive bogført på et midlertidigt formål 9999, det er vigtigt at dette formål går i nul inden I skal aflevere regnskabet.

Nogle af jer vil opleve I har beløb stående på eksempelvis konto 978811, kirkeministeriet råder til at lade det stå til de kommer med en vejledning.

Hvis i har brugt nogle formål i lønsystemet, som i ikke har oprettet i regnskabssystemet får I en fejl ved indlæsningen. Læs lønfilen ind og gå til Regnskab – Stamoplysninger – Dimensioner- Formål og opret dem.

Hvis I har sat flueben i Spærret for bogføring eller fjernet det i Manuel bogføring tilladt, vil få en fejl ved indlæsning. Læs lønfilen ind og gå til Regnskab – kontoplan – Find de relevante konti – klik på Detaljer og ret.

Se i øvrigt kirkeministeriets notat til kontering af de første lønkørsler i det nye FLØS-system. I burde have fået en mail fra KM, ellers se notat her…

 

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online Tryk her


2019 © Skovbo Data.