Havdrup d. 31. maj 2021

Kære @Navn@

Elektroniske bilag mv.
 

Nyt omkring elektroniske bilag, GLN-faktura (også benævnt som EAN-faktura) og brug af betalingsfil til banken.

Elektroniske bilag kan bruges på mange måder, den mest simple metode er kun at bruge det til at vedhæfte bilag til posteringen

I den mere avancerede metode modtages GLN-fakturaer, der attesteres og konteres elektronisk, som herefter bogføres.
Efterfølgende bruges kreditormodulet til at danne en betalingsfil, der sendes til banken og bogføres. Her indtastes ingen beløb, kontonumre/OCR-linjer, tekster (hvis det er fint med firmanavn og fakturanr.) kun arts og formåls konto.

Ind i mellem de to yderpunkter findes andre anvendelsesmetoder, hvor enkelt elementer tilvælges/fravælges efter hvad der er mest formålstjenligt i det enkelte regnskab.

Nogle ting skal dog stadig posteres under bogføringskladde, det være sig lønfiler, GIAS aftaler samt debitor indbetalinger. Om man vil skifte mellem Elektroniske bilag og en almindelig bogføringskladde alt efter typen af bilag, eller om man vil lave forskellige kladder med selvstændigt bilagsnummer rækkefølge er valgfrit.

En fordel ved scannede bilag er, at hvis man skal finde et bilag på en 4 år gammel maskine, behøver man ikke gå i kælderen og børste støvet af mappen, man kan bare skifte år og søge bilaget frem.

En anden stor fordel er, at det er muligt fra en mobil telefon at sende et billede af eksempelvis en supermarkedsbon, direkte ind i elektroniske bilag påført formål og attesteringsmodtagere. Det vil måske gøre det nemmere at få alle bilag ind i systemet.

Hvis revisoren har kigge-adgang, behøver man heller ikke at sende bilagsmapper til revisoren.

Det koster ikke noget at bruge elektroniske bilag, det er bare at gå i gang. Det koster 995,- kr. plus moms (ingen årlige udgifter) at få GLN-faktura i opstart.
Det koster ikke noget at lave en fil til banken, man skal dog have Kreditor modulet (alle med kirkegårdsystem har allerede kreditormodulet. Har man ikke kirkegårdssystem koster det 5.400.- kr. plus moms (ingen årlige udgifter))
Det kan fra bankens side være forbundet med udgifter at kunne sende og modtage filer.

Se beskrivelse af hvorfor det ikke længere hedder EAN-Faktura.

Du modtager denne nyhedsmail, da du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, skal du kontakte Skovbo Data.
Send mail med kirkens navn, dit navn og den mail, du modtager nyhedsmailen på til sd@skovbodata.dk

Se nyhedsbrevet online eller udskriv nyhedsbrevet her


2022 © Skovbo Data.