EAN / GLN fakturering

Tryk på billedet af papirflyveren for tilmeldingsformular

 

Det er nu muligt at få tilkoblet EAN / GLN til kirkens CVR-nummer, der muliggør at kirken kan modtage elektroniske fakturaer fra leverandører til kirken.

EAN/GLN fakturering sparer regnskabsfører/bogholder tid ved at forenkle arbejdsgangen ved modtagelse af fakturer. EAN/GLN faktureringen samler alle bilag i bilagssystemet og giver kortere ekspeditionstid, da mange bilagsinformationer udfyldes automatisk. Dermed undgår man meget manuelt tastearbejde. Samtidig gør den elektroniske fakturering arbejdet med attestering og betaling af fakturaer markant lettere.

Bruger man elektroniske bilag fuldt ud, bliver arbejdet med attestering nemmere, da det så kan gøres helt elektronisk.

Bogføringen kan gøres direkte fra elektroniske bilag og der er mulighed for at bruge:

  • posteringsforslag
  • slå op i kontoplaner/formålsplaner
  • hente forslag fra sidste gang man brugte samme cvrnr.

Bilaget overføres til kladden i bogføring hvorfra der bogføres.

Har man Kreditormodulet, kan betaling af fakturaer blive meget lettere da systemet kan trække en liste over kreditorerne med udeståender. Der kan laves en fil til banken og en bogføringskladde på betalingerne.

Når man modtager en GLN faktura, sættes attestanter og posteringsdato på fakturaen.
Når bilaget er attesteret, overføres det til kladden og der kan bogføres.
Under kreditor > Kreditorbetaling dannes ny kladde og der kan laves en betalingsfil til banken samt en bogføringskladde med betalingerne.

Det betyder væsentlig mindre tastearbejde end ved de almindelige fakturaer.

Som det ofte er tilfældet med tekniske betegnelser, så er der lidt forvirring om betydningen og brugen af EAN og GLN. Betegnelsen EAN er blevet brugt i Danmark i mange år, men er den ikke længere tidssvarende, selvom den stadig bliver flittigt brugt.

EAN - European Article Number og det bruges stadig - den kan blandt andet findes som stregkode på varerne i supermarkedet.
Lokationsnummersystemet, som benyttes til udveksling af elektroniske forretningsdokumenter, er udvidet til at omfatte hele verden. Den rigtige betegnelse er derfor GLN - Global Location Number. Så husk at når nogen siger, at de gerne vil modtage fakturaer via EAN, så mener de i virkeligheden GLN – de ved det bare ikke selv endnu.

Når I tilmelder jer til at modtage elektroniske fakturaer (GLN faktura), vil vi sørge for at åbne en snitflade med et GLN nummer, som I efterfølgende kan udlevere til jeres leverandører.

Der er ikke nogen forbrugsafregning fra Skovbo Datas side for at bruge elektronisk fakturering. Dog vil I blive faktureret et engangsbeløb på 995.- kr. + moms for selve tilslutningen.

BEMÆRK:
For at kunne bruge GLN fakturaer modulet, kræver det Kreditormodulet. Har din kirke kirkegårdsmodulet, kan GLN tilvælges uden videre. Har du derimod kun Regnskabsmodul, er det det vi kalder  Regnskab light modul. Her er der ikke kreditormodul indbygget. Ønsker du at opgradere til et fuldt Finansmodul (med Kreditormodul), koster det 5.400 kr. plus moms (ingen yderliger årlige udgifter).

En anden mulighed er også at købe Kirkegårdsmodulet ( 9.100.- kr. + moms / der er årlige udgifter). Dette modul indeholder også Kreditormodul. På den måde kan man både få lagt kirkegården ind elektronisk og samtidig få GLN modulet.

Ring gerne for at høre nærmere.

Tilmelding til EAN/GLN faktura

  • Skovbo Data
  • Industrivænget 18
    4622 Havdrup

  • CVR nummer: 66 81 07 12